ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Email

  Nr rejestracyjny

  Lokalizacja

  Adres

  Adres placu

  Data

  Godzina

  W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO**, informujemy, że:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D. Carefleet S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit a i lit b RODO).

  Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  Aktualna lista tych podmiotów znajduje się poniżej:

  • Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • Eurofactor Polska S.A., Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
  • Truck Care Sp. z o.o., ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn

  Dane kontaktowe Carefleet S.A.: e-mail: daneosobowe@carefleet.com.pl, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: ochronadanych@carefleet.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania oferty, nie dłużej jednak niż 120 dni od pozyskania danych, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Masz prawo do żądania od Carefleet S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty.

  *Pole/zgoda wymagane
  **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.