O czym pamiętać przy zwrocie pojazdu?

 • Samochód powinien zostać umyty z zewnątrz oraz wyczyszczony wewnątrz, aby możliwe było dokonanie oględzin jego stanu.
 • Wraz z samochodem należy również przekazać następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, aktualną polisę, kartę paliwową (jeżeli była wystawiona) oraz: książkę serwisową, instrukcję obsługi, kod do radia, karty kodowe kluczyków. 
 • Zwrócić należy także wszystkie dodatkowe akcesoria, które zostały przekazane bądź dokupione do pojazdu przez Carefleet S.A. w trakcie trwania kontraktu, np. nakładki na śruby zabezpieczające koła, łańcuchy, bagażnik, nawigację przenośną, itp.
 • Wszystkie prywatne rzeczy niestanowiące wyposażenia auta muszą zostać wcześniej usunięte z pojazdu.

Kiedy i gdzie należy zwrócić pojazd?

Termin i miejsce zwrotu pojazdu należy uzgodnić z pracownikiem Carefleet S.A.

Na jakiej podstawie naliczane są dodatkowe obciążenia finansowe? Jakie mogą być ich przyczyny?

Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz oględzin pojazdu dokonanych przez specjalistę, sporządzona zostaje ekspertyza techniczna stanowiąca podstawę do ewentualnych obciążeń finansowych. Zgodność ze stanem faktycznym stwierdza osoba zdająca oraz osoba przyjmująca pojazd.

Pobierz i sprawdź: Przewodnik zwrotu pojazdów PZWLP

Obciążenia uwzględniają miedzy innymi:

 • Braki w dokumentacji i wyposażeniu samochodu
 • Uszkodzenia występujące w pojeździe
 • Przekroczenie zakontraktowanego przebiegu.

O czym pamiętać przy zwrocie pojazdu?

 • Samochód powinien zostać umyty z zewnątrz oraz wyczyszczony wewnątrz, aby możliwe było dokonanie oględzin jego stanu.
 • Wraz z samochodem należy również przekazać następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, aktualną polisę, kartę paliwową (jeżeli była wystawiona) oraz: książkę serwisową, instrukcję obsługi, kod do radia, karty kodowe kluczyków. 
 • Zwrócić należy także wszystkie dodatkowe akcesoria, które zostały przekazane bądź dokupione do pojazdu przez Carefleet S.A. w trakcie trwania kontraktu, np. nakładki na śruby zabezpieczające koła, łańcuchy, bagażnik, nawigację przenośną, itp.
 • Wszystkie prywatne rzeczy niestanowiące wyposażenia auta muszą zostać wcześniej usunięte z pojazdu.

Kiedy i gdzie należy zwrócić pojazd?

Termin i miejsce zwrotu pojazdu należy uzgodnić z pracownikiem Carefleet S.A.

Na jakiej podstawie naliczane są dodatkowe obciążenia finansowe? Jakie mogą być ich przyczyny?

Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz oględzin pojazdu dokonanych przez specjalistę, sporządzona zostaje ekspertyza techniczna stanowiąca podstawę do ewentualnych obciążeń finansowych. Zgodność ze stanem faktycznym stwierdza osoba zdająca oraz osoba przyjmująca pojazd.

Pobierz i sprawdź: Przewodnik zwrotu pojazdów PZWLP

Obciążenia uwzględniają miedzy innymi:

 • Braki w dokumentacji i wyposażeniu samochodu
 • Uszkodzenia występujące w pojeździe
 • Przekroczenie zakontraktowanego przebiegu.