Obowiązki użytkownika

Jakich zasad muszę przestrzegać użytkując samochód Carefleet?

Użytkując samochód Carefleet należy posiadać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem, eksploatować go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Ponadto należy dbać o stan techniczny auta i w razie usterki pojazdu niezwłocznie poinformować Centrum Obsługi Kierowców Carefleet. 

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w samochodzie. Doposażanie i wymiana oryginalnych elementów wymagają bezwzględnej zgody Carefleet S.A.


O czym powinienem pamiętać w codziennym użytkowaniu?

Podczas codziennej eksploatacji, użytkownik pojazdu powinien:

  • Regularnie kontrolować i uzupełniać poziom płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy i inne)
  • Sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz oświetlenia
  • Terminowo dokonywać przeglądów okresowych oraz badań technicznych