ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Szkoda lub kradzież

Jestem sprawcą szkody. Co muszę zrobić?

W przypadku wystąpienia szkody należy:

  • Na miejscu zdarzenia sporządzić oświadczenie sprawcy. Oryginał oświadczenia należy przekazać poszkodowanemu.
    WZÓR OŚWIADCZENIA SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ do pobrania tutaj
  • Niezwłocznie skontaktować się z COK Carefleet pod numerem: +48 71 3 777 555 lub zawiadomić nas o szkodzie za pomocą aplikacji mobilnej CarefleetGO
  • Jeżeli to możliwe, wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia.

Nie jestem sprawcą szkody. Co muszę zrobić?

  • Wezwać Policję na miejsce zdarzenia
  • Zapisać:

nr notatki policyjnej/nr sprawy oraz jednostkę Policji (należy zadbać, aby w notatce policyjnej uwzględniono uszkodzenia powstałe w pojeździe wskutek zdarzenia),

nr rejestracyjny samochodu sprawcy,

imię i nazwisko sprawcy,

dane właściciela pojazdu sprawcy, zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu, jeżeli nie jest nim kierujący pojazdem w chwili zdarzenia,

nr polisy sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela (należy sprawdzić datę ważności polisy OC oraz upewnić się czy ubezpieczenie dotyczy pojazdu sprawcy).

Na karoserii mojego pojazdu pojawiło się uszkodzenie lakieru, które nie jest następstwem szkody – co muszę zrobić? 

Zapraszamy do autoryzowanego serwisu producenta pojazdu, gdzie rozpatrzony zostanie wniosek o naprawę gwarancyjną (dot. sytuacji gdy pojazd jest w okresie trwania gwarancji). Konieczne jest przedstawienie uzupełnionej książki pojazdu.

Jak przebiega proces likwidacji szkody i naprawy samochodu?

Po zgłoszeniu szkody do COK Carefleet, skontaktuje się z Tobą nasz pracownik i poprowadzi przez proces likwidacji szkody. Nasz konsultant wskaże serwis, w którym odbędzie się naprawa. W przypadku unieruchomienia pojazdu, pomoc drogowa przetransportuje samochód do wskazanego serwisu.

W razie pytań prosimy o kontakt z COK Carefleet (+48 71 3 777 555).

Kiedy przysługuje mi pojazd zastępczy w związku z likwidacją szkody? 

Pojazd zastępczy przysługuje wszystkim Klientom, którzy posiadają pakiet Assistance. Pojazd zastępczy jest udostępniany w momencie przekazania uszkodzonego samochodu do naprawy.

Na skutek szkody komunikacyjnej został zatrzymany dowód rejestracyjny mojego pojazdu ? Co powinienem zrobić? 

Należy przekazać oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego do serwisu realizującego naprawę Twojego samochodu. Dowód rejestracyjny zostanie zwrócony użytkownikowi pojazdu po naprawie.

Nastąpiła kradzież pojazdu lub jego elementów lub pojazd został uszkodzony przez nieznanego sprawcę. Co muszę zrobić?

W przypadku włamania, aktu wandalizmu, kradzieży pojazdu lub jego części, należy niezwłocznie powiadomić Policję. Zdarzenie należy zgłosić do COK Carefleet, gdzie Klient zostanie poinformowany o dalszych działaniach. Pracownicy Carefleet pomogą Państwu w dopełnieniu formalności.