ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Obowiązki użytkownika

Naszym klientom oferujemy leasing na przejrzysty zasadach i na dogodnych warunkach. W umowie, którą zawieramy z leasingobiorcą, znajdują się zapisy na temat tego, do czego jest on zobowiązany.

Chcemy, aby nasi klienci byli świadomi tego, jakie obowiązki na nich spoczywają – dlatego jeszcze przed podpisaniem dokumentów tłumaczymy zasady leasingu. Dotyczą one nie tylko obsługi, eksploatacji pojazdu. W umowie opisane są też zobowiązania finansowe klienta względem Carefleet

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom leasingobiorców, ułatwiamy im dopełnienie spoczywających na nich obowiązków. Mogą oni zdecydować się, że będziemy zapewniać im wsparcie obejmujące:

Nasi klienci otrzymują również karty paliwowe oraz zostają poinformowani, jak wygląda procedura postępowania w przypadku, gdy będą otrzymywać kary i mandaty.

Nasze zasady są przejrzyste, ale w przypadku wątpliwości zawsze służymy pomocą – udzielimy Ci odpowiedzi na Twoje pytania zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy leasingowej.

Zasady leasingu – najważniejsze obowiązki leasingobiorcy

Carefleet jako leasingodawca zobowiązuje się do tego, że wyda Ci auto w leasing oraz że będziesz mógł je wykupić po zakończeniu umowy. 

Jednak także na tobie – jako leasingobiorcy – spoczywają ważne obowiązki. Ich niedopełnienie może mieć poważne konsekwencje. To, czym grozi nieprzestrzeganie zasad leasingu, także jest dokładnie opisane w umowie.

Dlatego zanim wsiądziesz do otrzymanego auta, weźmiesz je w leasing, weź pod uwagę to, jakie będziesz miał obowiązki.

Terminowa spłata rat

Każdy leasingobiorca jest zobowiązany do comiesięcznego uiszczania na rzecz Carefleet określonej kwoty. Jest to tzw. rata leasingowa. Składa się ona z części kapitałowej i odsetkowej. Tego, ile odsetek, a ile kapitału spłacasz w danym miesiącu, jest szczegółowo określone w harmonogramie spłat.

W tej części umowy zaznaczone jest też, w jaki sposób będziesz płacił swoje raty. Harmonogram spłat zawiera informacje na temat wysokości comiesięcznego zobowiązania, tego, na jaki rachunek mają trafić pieniądze oraz do kiedy muszą pojawić się one na koncie leasingodawcy.

Niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych względem Carefleet może mieć przykre konsekwencje. Jeśli klient nie płaci rat w terminie, leasingodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy i odebrania przedmiotu leasingu.

Zakończeniu umowy leasingu – zasady

Kiedy umowa leasingu kończy się, leasingobiorca ma dwie możliwości:

  • może zdecydować się na wykup auta – to, ile będzie kosztowała go taka transakcja, zależy od wcześniejszych ustaleń z leasingodawcą. W umowie wskazana jest tzw. wartość rezydualna (prognozowana cena rynkowa) – jest to kwota, którą należy zapłacić, chcąc stać się właścicielem auta będącego wcześniej przedmiotem leasingu;
  • ci, którzy zdecydują się na zwrot samochodu, muszą zrobić to w terminie i w sposób wskazany w warunkach umowy.

Obowiązki w leasingu – jakich zasad musi przestrzegać leasingobiorca?

O samochód będący przedmiotem umowy leasingu należy dbać o jak o swoją własność. Dzięki temu auto na długo pozostanie sprawne i nie straci na wartości. Ponadto obowiązek dbania o leasingowany pojazd narzucają warunki zawartej umowy. 

Dlatego będąc leasingobiorcą, powinieneś dokładnie dowiedzieć się, jak powinna wyglądać codzienna obsługa auta, jak kontrolować jego stan oraz dbać o nie. 

Regularne kontrolowanie stanu technicznego auta – kontrola płynów

Będąc czujnym i systematycznie sprawdzając, czy samochód jest w należytym stanie i odpowiednio przygotowany do jazdy, minimalizujesz ryzyko jego awarii. Dlatego codzienna obsługa auta powinna polegać między innymi na weryfikacji tego, czy auto jest sprawne, czy nie wymaga wizyty serwisie.

Twoje obowiązki w tym zakresie nie będą skomplikowane. Od leasingobiorcy wymaga się, aby kontrolował on m.in.:

  • poziom oleju – jeśli nie zauważysz, że jest go zbyt mało i nadal będziesz jeździł pojazdem, może dojść nawet do zatarcia silnika auta;
  • poziom płynu chłodniczego – jego nieprawidłowy poziom również może grozić uszkodzeniem silnika.

To leasingobiorca dba zawsze o odpowiedni poziom płynu do spryskiwaczy oraz o płyn hamulcowy – jego wymiana jest konieczna co 2 lata.

Badania techniczne – leasing samochodu to obowiązek okresowych wizyty na stacji kontroli pojazdów

Tym, czym będziesz musiał się zajmować jako leasingobiorca, są obowiązkowe badania techniczne. Leasing auta wymaga tego, abyś dbał o terminowe wykonywanie przeglądów okresowych – w odstępach czasu wskazanych przez producenta pojazdu. Badania techniczne należy wykonywać w takich terminach, o jakich mówią obowiązujące przepisy. 

Weryfikacja stanu oświetlenia i ciśnienia w oponach

Pamiętaj, że od tego, w jakim stanie technicznym znajduje się pojazd, zależy bezpieczeństwo w czasie jazdy. Aby uniknąć spowodowania wypadku, podczas jazdy samochodem leasingowy, powinieneś regularnie przyglądać się jego podzespołom wiedzieć, jak powinna wyglądać codzienna obsługa pojazdu Twoim obowiązkiem jest m.in. sprawdzanie tego, jak działa oświetlenie auta.

Leasingobiorca jest też zobowiązany do tego, aby sprawdzać ciśnienie w oponach – możesz to zrobić samodzielnie (na stacji benzynowej, korzystając z poręcznego ciśnieniomierza) oraz w warsztacie samochodowym lub w zakładzie wulkanizacyjnym.

Jak Carefleet pomaga swoim klientom wywiązywać się z obowiązków w leasingu?

Aby nasi klienci mogli wywiązywać się ze swoich zobowiązań, proponujemy im:

  • usługi serwisowe – obejmują one wykonywanie przeglądów okresowych, naprawy auta związanej ze zużyciem części oraz serwis ogumienia, kontrolę płynów;
  • usługę assistance – gwarantuje ona naprawę auta, jeśli zepsuje się ono na trasie, holowanie do serwisu. Aby skorzystać z usługi, gdy dojdzie do wypadku, należy skontaktować się z Carefleet Assistance – nasi pracownicy odbierają telefony przez całą dobę;
  • serwis opon – jeśli zauważysz, że stan ogumienia pogorszył się np. w związku intensywną eksploatacją samochodu, chciałbyś je wymienić na letnie, zimowe, wystarczy, że zadzwonisz do COK Carefleet. Zostaniesz wtedy skierowany do odpowiedniego serwisu. 

Jakich jeszcze zasad leasingu musi przestrzegać leasingobiorca

Leasingobiorcy muszą być także świadomi tego, czego nie mogą robić z leasingowanym pojazdem. Zakazów nie jest dużo, ale należy ściśle przestrzegać zasad określonych w warunkach umowy.

Przeglądy okresowe w leasingu pozwalają na weryfikację stanu auta. Regularna kontrola płynów to sposób na to, aby nie zniszczyć podzespołów samochodu. Natomiast zasady jego użytkowania i obsługi zwiększają szanse na to, że pojazd po zakończeniu umowy leasingu będzie w nienaruszonym stanie.

Zakaz wprowadzania zmian w samochodzie

Bez wiedzy i zgody leasingodawcy nie możesz wymieniać części w leasingowanym pojeździe. Nie jesteś też upoważniony do zmiany koloru karoserii, lusterek, felg. Oprócz tego nie możesz doposażać auta, czyli montować w nim nowych elementów. Pamiętaj, że każda zmiana – zarówno dotycząca wyposażenia, jak i elementów mechanizmu – musi być poprzedzona wydaniem zgody przez leasingodawcę. 

Kontakt z leasingobiorcą w przypadku awarii

Jeśli skorzystasz z oferty Carefleet, to jednocześnie zobowiążesz się do tego, aby jadąc leasingowanym samochodem przestrzegać przepisów i jeździć bezpiecznie. Natomiast jeśli zdarzy się, że samochód ulegnie awarii, zauważysz jego usterkę lub będzie brał udział w wypadku, Twoim obowiązkiem będzie zgłoszenie takiego zdarzenia w Centrum Obsługi Kierowców Carefleet.

To Carefleet wyznacza też miejsce wykonywania przeglądów okresowych w leasingu i badań technicznych. Ponadto nie możesz naprawiać auta bez wcześniejszego porozumienia z leasingodawcą.

Leasing to praktyczne i przyjazne dla budżetu rozwiązanie. Jednak ten, kto decyduje się na auto leasingowe, musi być świadomy zarówno swoich praw, jak i obowiązków. 

Dzięki temu, że z naszymi klientami zawieramy umowy na przejrzystych zasadach i omawiamy wszystkie ich szczegóły, są oni doskonale poinformowani o swoich zobowiązaniach. Pozwala to uniknąć nieporozumień, błędów w eksploatacji samochodu, a w związku z tym przykrych konsekwencji.