ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego

Po uzupełnieniu w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem specjalista Carefleet i przedstawi optymalne rozwiązanie finansowania floty.

RODZAJ OFERTY

RODZAJ PRODUKTU

PREFEROWANE MARKI POJAZDÓW

ILOŚĆ POJAZDÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA

CZAS TRWANIA UMOWY

SZACOWANY ROCZNY PRZEBIEG

DODATKOWE INFORMACJE

STAN PAŃSTWA OBECNEJ FLOTY

Aktualna ilość pojazdów do 3,5t
0 - 2
3 - 10
11 - 50
pow. 50
Sposób finansowania floty
wynajem długoterminowy
leasing
kredyt
gotówka
inne

SKĄD PAŃSTWO WIEDZĄ O CAREFLEET

Proszę wybrać z listy
Internetu (reklama, strona www, Facebook)
Prasa
Z polecenia
Inne

DANE KONTAKTOWE

  Imię*

  Nazwisko*

  Miejscowość*

  Firma*

  Numer NIP

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*  W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO**, informujemy, że:

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D. Carefleet S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit a i lit b RODO).

  Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  Aktualna lista tych podmiotów znajduje się poniżej:

  • Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • EFL Finance S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  • Eurofactor Polska S.A., Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
  • Truck Care Sp. z o.o., ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn

  Dane kontaktowe Carefleet S.A.: e-mail: daneosobowe@carefleet.com.pl, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: ochronadanych@carefleet.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania oferty, nie dłużej jednak niż 120 dni od pozyskania danych, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Masz prawo do żądania od Carefleet S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty.

  *Pole/zgoda wymagane
  **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.