NEWSLETTER

zostaw nam swój adres e-mail i na bieżąco otrzymuj informacje o naszych ofertach

 

Loading

W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO*, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48 bud. C-D. Carefleet S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit a i lit b RODO).

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże  pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane kontaktowe Carefleet S.A.: e-mail: daneosobowe@carefleet.com.pl dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
e-mail: ochronadanych@carefleet.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania oferty, nie dłużej jednak niż 120 dni od pozyskania danych, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Masz prawo do żądania od Carefleet S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE