ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Wszystko, co warto wiedzieć o wykupie pojazdu z leasingu – 2022

Wraz z zakończeniem umowy na leasing operacyjny leasingobiorca może skorzystać z wcześniej umówionej kwoty wykupu. Należy jednak wiedzieć, że z początkiem roku 2022 zmieniły się przepisy dotyczące tego zagadnienia. Warto się dowiedzieć, jak wygląda teraz wykup samochodu osobowego z leasingu.

Wykup auta z leasingu

W leasingu finansowym pojazd od początku znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy i przez cały okres umowy możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Wraz z uiszczeniem ostatniej raty, samochód staje się jego własnością. Natomiast w przypadku wykupu samochodu z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy, pojazd do końca umowy jest własnością leasingodawcy, a leasingobiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu faktury za leasing. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może złożyć wniosek na wykup pojazdu, ale nie ma takiego obowiązku.  Obie formy leasingu znajdziesz w Carefleet S.A., gdzie dodatkowo możliwy jest także wynajem długoterminowy, który jest ciekawą propozycją dla osób, które nie planują wykupu pojazdu po zakończonej umowie. 

Wykup pojazdu po leasingu operacyjnym – od czego zależy?

Przy zawieraniu umowy na leasing operacyjny klient ma możliwość dostosowywania:

 • wysokości wpłaty własnej,
 • długości trwania umowy,
 • wartości wykupu samochodu osobowego z leasingu.

Zdecydowaną przewagą tej formy jest fakt, że jeśli już na etapie podpisywania umowy wiesz, że będziesz chciał kupić pojazd po jej zakończeniu, możesz obniżyć raty za auto, wnosząc wpłatę własną. Taka forma finansowania jest korzystniejszą alternatywą dla kredytu samochodowego. Co do zasady, im wyższa wartość wpłaty własnej, tym mniejsze mogą być opłaty miesięczne bądź wartość wykupu.  W ten sposób leasingobiorca może odpowiednio dopasować warunki oferty do swoich preferencji. 

Jakie są formalności związane z wykupem auta po zakończeniu leasingu?

Po upływie terminu obowiązywania umowy leasingowej i opłaceniu ostatniej faktury firma, która planuje wykupić pojazd, powinna zadbać o:

 • dostarczenie wniosku o wykup samochodu, który był przedmiotem leasingu,
 • opłaceniu w terminie otrzymanej od leasingodawcy faktury VAT,
 • przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od zakończenia umowy leasingowej.

Wraz z pojazdem leasingodawca przekaże dokumenty samochodowe, takie jak kartę pojazdu czy dowód rejestracyjny wraz z aktualnym przeglądem. 

Wykup pojazdu z leasingu – przed zmianami Polskiego Ładu

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów na początku 2022 roku zmieniło się opodatkowanie dotyczące wykupu samochodu osobowego z leasingu. Po zakończonej umowie leasingowej firma dotychczas miała kilka możliwości:

 • wykup auta z leasingu na cele prywatne – to rozwiązanie miało zastosowanie, gdy leasingobiorca był wspólnikiem spółki cywilnej lub prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Atutem w tej sytuacji była możliwość sprzedaży pojazdu po 6 miesiącach od zakończenia umowy leasingowejbez ryzyka wystąpienia dochodu i konieczności opodatkowania go; 
 • wykup pojazdu po leasingu na firmę – to korzystne rozwiązanie dla osób, które planowały przeznaczyć auto tylko na cele biznesowe lub mieszane. W ten sposób płatnicy podatków VAT i CIT mogli uzyskać pełne lub częściowe odliczenia; 
 • zrezygnowanie z wykupu samochodu – leasingobiorca nie był zobowiązany do wykupienia samochodu.

Reforma rządowa zmieniła część zasad w aspekcie wykupu auta na cele prywatne oraz w ramach prowadzenia firmy.

Wykup pojazdu z leasingu na cele prywatne – 2022 rok

Polski Ład nie zmienił samej możliwości wykupu pojazdu po leasingu na cele prywatne; dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy wspólników w spółce cywilnej jest ona wciąż możliwa. Najważniejsza zmiana, którą mogą odczuć osoby decydujące się na wykup samochodu z leasingu na cele prywatne, to dłuższy termin oczekiwania na zwolnienie od podatku. Według nowych przepisów dopiero po 6 latach sprzedaż pojazdu nie będzie skutkowała naliczeniem podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że od wprowadzenia Polskiego Ładu w styczniu tego roku wprowadzane są nowe zmiany, więc tak naprawdę przy zawieraniu umowy o leasing trudno określić, jakie przepisy będą mieć zastosowanie w momencie wykupu. Część użytkowników leasingu operacyjnego zastanawia się nad darowizną pojazdu dla najbliższej rodziny i sprzedaniu auta po 6 miesiącach. Zapytany o takie rozwiązanie Minister Finansów przyznał, że jest ono legalne.  Ponadto nawet w przypadku nieopodatkowanej sprzedaży po 6 latach osoba decydująca się na wykup auta zapłaci za nią ułamek pierwotnej wartości pojazdu.

Wykup auta z leasingu po zakończeniu umowy – na cele firmowe

Gdy firma decyduje się na wykup pojazdu z leasingu operacyjnego na cele biznesowe, pojazd, którego wartość wykupu wyniosła więcej niż 10 000 zł brutto, powinien zostać zaliczony w poczet środków trwałych i amortyzowany. Na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury VAT płatnicy podatku od towarów i usług mogą dokonać odliczenia:

 • 50% dla pojazdów używanych na cele firmowe i prywatne;
 • 100% dla samochodów przeznaczonych jedynie do działań służbowych. Warto wiedzieć, że firma powinna prowadzić wtedy ewidencję przebiegu pojazdu, chyba że jest to samochód ciężarowy. 

Warto pamiętać, że firmy, które nabywają po zakończeniu umowy pojazdy za kwotę niższą niż 10 000 zł brutto, nie muszą amortyzować samochodu i mogą zaliczyć wartość nabycia auta jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Wykup auta na cele działalności to korzystny sposób finansowania firmowej floty. Zależnie od zawartej umowy na początku leasingu operacyjnego wartość wykupu może wynosić tylko kilka procent. 

Zalety wykupu samochodu po zakończonej umowie leasingu

Leasing operacyjny to wciąż korzystny sposób finansowania pojazdu dla wielu firm. Umowy zawarte kilka lat temu, które określały warunki wykupu, nadal mogą być atrakcyjne. Wśród zalet nabycia samochodu po zakończonej umowie leasingu można wymienić:

 • wartość wykupu

Firmy, które zdecydowały się na wysoką wpłatę własną na początku leasingu oraz wyższe opłaty w ramach umowy, mogą wykupić pojazd za kilka procent. 

 • pojazd o znanej historii

Leasingobiorcy, którzy byli jedynymi użytkownikami samochodu przez cały okres trwania umowy, doskonale znają historię jego napraw.

 • możliwość powiększenia floty firmowej

Ma to zastosowanie wśród firm, które stale się rozwijają i odczuwają potrzebę dysponowania większą liczbą samochodów służbowych.

Choć nowe przepisy nieco zmieniły warunki wykupu, to nadal można znaleźć zalety tego rozwiązania.

Alternatywa dla wykupu

Zakończenie leasingu operacyjnego nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykupu samochodu. W takiej sytuacji leasingobiorca powinien zwrócić samochód, dokumenty oraz całe wyposażenie do firmy leasingowej. Klient po zapłaceniu ostatniej raty może zawrzeć kolejną umowę na leasing, na wybranych przez siebie warunkach. Co więcej, nie trzeba z tym zwlekać do końca bieżącej umowy leasingowej. Zalecane jest, by decyzja dotycząca wyboru kolejnego leasingu samochodowego zapadła przed wygaśnięciem bieżącej umowy. Wybierając kolejny samochód kilka miesięcy przed jej zakończeniem, firma może zminimalizować ryzyko czekania na nowe auto. Warto w tym celu skontaktować się ze specjalistami w Carefleet S.A., którzy pomogą przeprowadzić cały proces.