ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu OC to obowiązek kierowcy. Bez względu na to, czy jest on właścicielem pojazdu, czy też korzysta z niego w ramach umowy leasingowej. Warto dowiedzieć się, jakie są możliwości ubezpieczenia samochodu w leasingu oraz jakie koszty się z tym wiążą.

Na czym polega ubezpieczenie leasingu?

Co do zasady ubezpieczenie samochodu w leasingu często zależy od leasingodawcy. Nie oznacza to, że firma, z którą jest podpisana umowa, zapewnia wraz z pojazdem OC. Natomiast może wysunąć żądania co do zakresu ochrony ubezpieczenia leasingu. Najczęściej, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, wymagane jest również AC i NNW. Co może być powodem takich warunków leasingodawcy? Samochody używane w ramach leasingu są albo nowe, albo mają maksymalnie kilka lat, a więc charakteryzują się wysoką wartością rynkową. Wybór takiego zakresu ochrony pełni funkcję zabezpieczenia interesów obu stron, zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Należy pamiętać, że już w dniu rejestracji musi być zawarta umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie samochodu w leasingu a koszty

Jednym z aspektów ważnych dla firm, które mogą skorzystać z odliczeń od podatku dochodowego, jest kwestia wpływu poniesionych w roku 2022 kosztów ubezpieczenia samochodu na wysokość wpłacanych do urzędu skarbowego należności. Przy wyborze ubezpieczenia samochodu w leasingu możliwe jest opłacenie składek:

 • w całości,
 • w ratach.

W przypadku gdy firma zdecydowała się uiścić pełną płatność, czyli wybrała metodę kasową, wtedy możliwe jest zaliczenie wartości ubezpieczenia samochodowego jednorazowo w koszty. Natomiast jeśli płatność za ubezpieczenie została proporcjonalnie dołączona do opłat za leasing, to koszty ubezpieczenia samochodu są podzielone. Taka metoda płatności nazywana jest memoriałową i w tej sytuacji nie można zaliczyć ubezpieczenia samochodowego jednorazowo w koszty. Oprócz sposobu uiszczenia opłaty, istotne jest także kilka innych aspektów, czyli:

 • zakres ochrony ubezpieczenia,
 • wartość leasingowanego samochodu.

Biorąc pod uwagę względy podatkowe i to, jakie składki polisy na leasing np. od Credit Agricole można wrzucić w koszty uzyskania przychodu, należy rozłożyć ubezpieczenie komunikacyjne na części:

 • OC – jego wartość można w całości wrzucić w koszty uzyskania przychodu,
 • NNW – firma może te koszty uwzględnić, podobnie jak w przypadku OC,
 • AC – w przypadku takiego ubezpieczenia należy brać pod uwagę wartość pojazdu, polisa w całości jest wliczana do kosztów uzyskania przychodu, gdy cena samochodu wynosi nie więcej niż 150.000 zł.

Jak wyglądają koszty ubezpieczenia samochodu w 2022 roku?

Koszty ubezpieczenia samochodu w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będą się mniej lub bardziej różnić. Zdarza się, że firmy próbują znaleźć ofertę ubezpieczeniową we własnym zakresie, co jest dozwolone, jednak nie zawsze korzystne. Warto pamiętać o wymaganym przez leasingodawcę zakresie ochrony ubezpieczeniowej, czyli:

 • OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które ma zastosowanie, gdy kierowca pojazdu wyrządzi szkodę innemu uczestnikowi ruchu drogowego,
 • NWW – czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, które ma na celu ochronę kierowcy i pasażerów pojazdu,
 • AC – ten rodzaj polisy zabezpiecza pojazd, który zostanie uszkodzony mechanicznie, także z winy kierującego tym autem.

Ze względu na to, że pakiet ubezpieczeń samochodu leasingowanego składa się nie tylko z obowiązkowego OC, ale też dodatkowych polis, jego koszt może być wysoki. Na cenę wpływa także model oraz rocznik pojazdu, którego dotyczy umowa leasingowa. Jednak warto wziąć pod uwagę, że przy samodzielnym poszukiwaniu oferty na ubezpieczenie komunikacyjne leasingu nie zawsze są uwzględniane zniżki kierowcy. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego koszt polisy może się więc różnić.

Polisy leasingowe

Decydując się na leasing operacyjny lub finansowy w Carefleet S.A., można skorzystać z przygotowanej oferty na ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC i NWW.

Twój nowy samochód możesz ubezpieczyć u dowolnie wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Rekomendujemy jednak skorzystanie ze specjalnej oferty ubezpieczenia Carefleet S.A. W pakiecie oferowanych przez nas usług otrzymasz pełną ochronę ubezpieczeniową, a także kompleksową obsługę doświadczonego zespołu specjalistów. Do tego, wybierając polisę na ubezpieczenie leasingu samochodowego w Credit Agricole, firma może skorzystać z atrakcyjnej oferty. W jaki sposób? Ze względu na ilość zamawianych produktów ubezpieczeniowych leasingodawca może uzyskać korzystne finansowo rozwiązania ubezpieczeniowe. Na przykład właściciele firm, którzy nie ukończyli 26. roku życia, przy wyborze polisy bezpośrednio w firmie leasingowej nie będa musieli ponosić konsekwencji finansowych w postaci potrącenia części kwoty odszkodowania, gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu. To duży atut, ponieważ wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje zapis o udziale własnym w szkodzie w podpisywanych z młodymi kierowcami umowach. Ponadto leasingobiorca ma pewność, że ubezpieczenie zakupione bezpośrednio u leasingodawcy spełnia wszystkie warunki, które są niezbędne, jak np. naprawa w standardzie serwisowym. W ramach polisy leasingu zapewniamy:

 • obsługę likwidacji szkód,
 • bezgotówkowe rozliczenie kosztów naprawy,
 • naprawę szkody bez konieczności dopłacania VAT.

W przypadku wyboru innego ubezpieczyciela istnieje konieczność uiszczenia VAT-u do wykonanej naprawy. Jeżeli dotyczy to nowych pojazdów, może generować istotne obciążenie dla budżetu firmy.

Pamiętaj!

To na Tobie ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. Trwa on od dnia zarejestrowania pojazdu, do dnia jego wykupu po zakończeniu umowy lub – w przypadku, gdy nie skorzystasz z prawa wykupu pojazdu – do dnia jego zwrotu do Carefleet S.A. Dlatego warto przyjrzeć się ofercie polis na ubezpieczenie samochodu w Credit Agricole. W ten sposób leasingobiorca może oszczędzić czas i wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia.