ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Twój Nowy Samochód? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli masz jakiekolwiek inne wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Do kogo jest kierowana oferta Twój Nowy Samochód inaczej – TNS?

Program TNS kierowany jest do wszystkich – również osób, które nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

Kto jest właścicielem samochodu?

Do czasu wykupienia samochodu na koniec trwania umowy właścicielem pojazdu wpisanym w dowodzie rejestracyjnym jest spółka Carefleet S.A.

Co zawiera oferta wynajmu w ramach TNS?

Miesięczny czynsz obejmuje ratę finansową oraz obsługę serwisową.

Co to jest usługa dodatkowa. Co wchodzi w zakres usług dodatkowych?

Usługa dodatkowa to świadczenie, o wyborze którego Klient sam decyduje. Z proponowanej oferty Klient może wybrać:

  1. zakup opon i ich przechowywanie oraz sezonową wymianę opon
  2. pełne ubezpieczenie (OC, AC, NNW)
  3. Assistance

Czy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie?

Standardowa procedura nie zakłada wymogu dodatkowych zabezpieczeń (np. weksel, poręczenie).

Czy wymagana jest wpłata własna?

Wpłata własna nie jest obligatoryjna. Można ją jednak uiścić, jeżeli chce się obniżyć miesięczną opłatę za użytkowanie samochodu. Zawarcie umowy uzależnione jest od pozytywnej decyzji kredytowej.

Czy można wykupić samochód?

Tak, samochód można wykupić po zakończeniu kontraktu. Kwota jego wykupu jest już znana przy podpisywaniu kontraktu i wskazana w umowie.

Czy można zawrzeć umowę na więcej niż 1 samochód?

Tak, umowę (umowy) można zawrzeć na więcej niż 1 samochód. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Gdzie można obejrzeć samochody?

Samochody można oglądać w salonach danej marki. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli każdorazowo pracownik Carefleet S.A.

Jaki jest czas oczekiwania na samochód?

Czas oczekiwania na samochód zależy od różnych czynników, takich jak: marka, model, kolor nadwozia i inne. Informacji o aktualnym przybliżonym czasie oczekiwania udzieli każdorazowo pracownik Carefleet S.A.

Czy samochód może być użytkowany przez członków rodziny?

Tak.

Czy jest możliwość modyfikacji kontraktu?

Kontrakt przewidziany (kalkulowany) jest dla ściśle określonego okresu i maksymalnego przebiegu pojazdu, w związku z tym nie ma możliwości jego modyfikacji.

Czy jest możliwość modyfikacji wyposażenia samochodu?

Specyfikacje pojazdów są niezmienne, nie ma możliwości doposażenia samochodów w dodatkowe pakiety i opcje. Do wyboru pozostaje kolor nadwozia – lakier metalizowany.

Czy można zapłacić czynsze z góry?

Umowa nie przewiduje zapłaty czynszów z góry. Czynsze uiszczane są w cyklach miesięcznych.

Czy można wcześniej zakończyć kontrakt?

Umowa jest zawierana na czas określony i nie ma możliwości wcześniejszego jej zakończenia.

Jakie ubezpieczenie jest wymagane?

Wymagane jest pełne ubezpieczenie komunikacyjne (AC, OC, NNW).

Gdzie są wydawane i rejestrowane samochody?

Samochody rejestrowane i wydawane są w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i we Wrocławiu.

Czy będzie rozszerzona gama modeli samochodów w ramach TNS, jak będzie komunikowana?

Tak, co jakiś czas planowana jest zmiana/rozszerzenie gamy modelowej. Aktualna oferta będzie zawsze prezentowana na stronie internetowej. Aby być na bieżąco, zapisz się do newslettera.

Po odebraniu samochodu na jakiej podstawie zapłacę miesięczną ratę?

Po odbiorze samochodu faktura z kwotą czynszu zostanie wysyłana na wskazany w umowie adres leasingobiorcy.

Ile zapłacę w momencie odebrania samochodu, np. w połowie miesiąca? Czy czynsz rozkłada się proporcjonalnie?

W momencie odebrania samochodu, np. w połowie miesiąca, czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie do czasu użytkowania pojazdu.

Kiedy i gdzie mam ubezpieczać nowy samochód? 

Czynności tej należy dokonać w dniu rejestracji samochodu. W przypadku oferty Twój Nowy Samochód wybór ubezpieczyciela zostawiamy leasingobiorcy. Z naszej strony rekomendujemy ofertę pakietu usług ubezpieczenia Carefleet S.A., w ramach której świadczymy bezpłatnie usługę likwidacji szkód.  

Możliwe jest również wykupienie ubezpieczenia na rynku zewnętrznym

Czy składka ubezpieczeniowa ma być od razu opłacona?

Składka ubezpieczeniowa powinna być opłacona najpóźniej w terminie wskazanym na polisie.

Co by się stało, gdyby auto nie zostało ubezpieczone? 

Termin ubezpieczenia narzuca ustawa – w przypadku OC musi ono być wykupione w dniu rejestracji pojazdu.

Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu skutkować będzie nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary finansowej, której wysokością zostanie obciążony użytkownik pojazdu:

  • do 3 dni – 800,00 zł
  • od 4 do 14 dni – 2 000,00 zł
  • powyżej 14 dni – 4 000,00 zł

W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej OC/AC/NNW pojazd nie zostanie wydany.

Czy trzeba wypowiedzieć polisę ubezpieczeniową przy zdaniu samochodu?

Nie, nie trzeba. Carefleet S.A. wykonuje czynności związane z wypowiedzeniem polisy w imieniu leasingobiorcy.

Czy przed końcem okresu użytkowania samochodu można „na zakładkę” zamówić kolejny, aby nie czekać na jego odbiór? Nie chcę zostać bez samochodu.

Biorąc pod uwagę okres oczekiwania na produkcję pojazdów, który może trwać nawet do 3 miesięcy, około 4 miesiące przed zakończeniem kontraktu sugerujemy odwiedzić stronę oferty w celu wybrania nowego pojazdu. Dzięki temu będzie czas na przeprowadzenie procesu podpisania nowej umowy i zamówienia kolejnego nowego samochodu, aby można go było odebrać po zakończeniu bieżącego kontraktu „na zakładkę”.

Co z uszkodzeniami karoserii, np. wgnieceniami lub zarysowaniami? Jak są one rozliczane i czy trzeba uiszczać dodatkowe opłaty z tego tytułu przy zdaniu auta.

Każda szkoda na pojeździe powinna być niezwłocznie po jej wystąpieniu zgłoszona do Carefleet. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia na pojeździe prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Kierowców pod numerem +48 71 3 777 555

W przypadku stwierdzenia przy zdaniu uszkodzeń na pojeździe, może wystąpić obciążenie z tytułu ponadnormatywnego zużycia (zużycie pojazdu lub jego poszczególnych elementów w sposób odbiegający od akceptowalnych uszkodzeń, wynikających z codziennego normatywnego użytkowania pojazdu.)

Podstawą do rozliczenia jest w tym zakresie ekspertyza techniczna sporządzona na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, oględzin pojazdu oraz wyceny stwierdzonych szkód dokonanej przez eksperta.

Czy po zdaniu samochodu można zlikwidować szkodę z ubezpieczenia?

Nie jest to możliwe.

Czy samochód może zdać ktoś w imieniu użytkownika? Jakie dokumenty musi mieć ze sobą?

Tak, w imieniu użytkownika samochód może zdać ktoś inny. Nie wymagamy do tego upoważnienia. Wymagane natomiast są: dowód rejestracyjny, polisa, 2 kluczyki do auta, książka serwisowa i instrukcja obsługi pojazdu.

Szukasz nowego samochodu?