ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

Okiem eksperta: LEASING SAMOCHODÓW A WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

Okiem Eksperta, 2018-08-08

Jeszcze dwadzieścia lat temu najpopularniejszą formą nabywania samochodów w polskich przedsiębiorstwach był zakup ze środków własnych lub na kredyt. Z czasem polski biznes docenił zalety outsourcingowych modeli finansowania flot, takich jak leasing czy wynajem długoterminowy. Na czym polegają te rozwiązania i które z nich jest bardziej opłacalne dla firm, mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A.

DWA OBLICZA LEASINGU

Zacznijmy od leasingu.  W przeciwieństwie np. do zakupu aut za gotówkę, ta forma finansowania floty nie skutkuje zamrożeniem kapitału, który może zostać wykorzystany do realizacji strategicznych celów firmy, a minimum formalności i relatywnie niskie wymogi odnośnie zabezpieczenia transakcji w porównaniu z kredytem bankowym są dla przedsiębiorców dodatkową zachętą.

Decydując się na tę formę finansowania floty samochodowej, firmy mogą wybierać spośród dwóch rodzajów leasingu – operacyjnego i finansowego. Jak pokazują statystyki, przedsiębiorcy w naszym kraju o wiele chętniej korzystają z pierwszej opcji, choć są również takie sytuacje, w których leasing finansowy może być korzystniejszy. Generalnie wybór pomiędzy dostępnymi na rynku usługami powinien zostać poprzedzony analizą potrzeb przedsiębiorstwa i bilansem korzyści, jakie mogą przynieść różne dostępne rozwiązania. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kwestie związane z wykupem auta, wysokością miesięcznego czynszu oraz odpisami amortyzacyjnymi.

Jedną z zalet leasingu operacyjnego z możliwością wykupu pojazdu po rynkowej wartości końcowej, która w dużej mierze wpływa na jego popularność wśród polskich przedsiębiorców, jest niższa – niż w przypadku leasingu finansowego – miesięczna rata za użytkowanie samochodu. Wynika to z faktu, iż przez cały okres leasingu spłaca się jedynie utratę wartości samochodu, w efekcie czego cena wykupu stanowi realną wartość pojazdu w momencie wygaśnięcia umowy. Stąd też zakup  auta po zakończeniu kontraktu nie jest obligatoryjny, a klient może podpisać umowę na użytkowanie nowych pojazdów. W przypadku leasingu finansowego, swoistą rekompensatą za wyższe miesięczne raty jest możliwość wykupu samochodu po cenie znacznie niższej niż jego rynkowa wartość. Należy jednak zauważyć, że często po kilkudziesięciu miesiącach użytkowania auta, zwłaszcza jeśli profil działalności firmy wymusza jego intensywną eksploatację, przedsiębiorca staje się posiadaczem wysłużonego samochodu i samodzielnie musi zajmować się jego sprzedażą.

Choć w obu przypadkach w trakcie trwania umowy właścicielem pojazdu zostaje leasingodawca, to w zależności od wybranej formy, inaczej kształtuje się kwestia odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym auto znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych a odsetki stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu. Odwrotnie kwestia ta przedstawia się w leasingu operacyjnym – tu prawo do odpisów amortyzacyjnych przysługuje leasingodawcy a cała rata jest traktowana dla leasingobiorcy jako koszt. Z podatkowego punktu widzenia, zarówno w przypadku leasingu finansowego, jak i operacyjnego, pozostałe koszty związane z użytkowaniem auta można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

A MOŻE WYNAJEM?

Czas na wynajem długoterminowy. Ten model finansowania samochodów opiera się na podobnych zasadach, co tradycyjne formy leasingu operacyjnego, jednak z pewnymi udogodnieniami. Zgodnie ze standardami definiowania rynku, ogłoszonymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów w maju 2016 r., do wynajmu długoterminowego zaliczane są dwie usługi: Full Service Leasing i Leasing z Serwisem. Jako Leasing z Serwisem możliwe jest zakwalifikowanie samochodów finansowanych przez firmę CFM i objętych minimum dwiema usługami dodatkowymi. Wśród nich musi znajdować się pełna usługa serwisu mechanicznego. Zakres usług oferowanych w ramach Full Service Leasingu jest szerszy i może obejmować dodatkowo m.in. ubezpieczenie z Assistance, sezonową wymianę i przechowywanie opon czy też karty paliwowe.

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy leasingiem a wynajmem długoterminowym jest zakres zaangażowania przedsiębiorcy w kwestie dotyczące codziennego zarządzania pojazdami. Są to działania, które generują dodatkowe nakłady pracy po stronie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, dodatkowe koszty. W wynajmie długoterminowym w ramach comiesięcznego czynszu leasingobiorca może korzystać z różnego rodzaju usług z obszaru zarządzania flotą. Świadczenia dodatkowe oferowane w ramach wynajmu można podzielić na kilka obszarów. Do pierwszego z nich należą usługi związane z serwisowaniem i naprawą pojazdów. Inny obszar to zarządzanie zakupem i wymianą ogumienia. Kolejna grupa usług to ubezpieczenie, likwidacja szkód oraz Assistance i samochody zastępcze. W ramach zarządzania flotą usługodawca może również przejmować  wiele obowiązków administracyjnych, takich jak rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych czy też prowadzenie bazy danych, na podstawie której można uzyskać szereg raportów dotyczących funkcjonowania floty. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu działalności biznesowej, nie przejmując się kwestiami związanymi z zarządzaniem firmową flotą pojazdów. Pozwala to także na precyzyjne zaplanowanie budżetu w długiej perspektywie czasu.

Jedną z wielu korzyści finansowania pojazdów w formie wynajmu długoterminowego jest elastyczne podejście do wnoszenia opłaty inicjalnej. Firmy z branży CFM w przeciwieństwie do firm leasingowych rzadko stosują taką formę zabezpieczenia transakcji. Dzięki temu klienci mają możliwość sfinansowania pojazdów bez konieczności blokowania własnych środków, natomiast gdy decydują się wpłacić czynsz inicjalny, uzyskują niższą kwotę miesięcznych rat. Wynajem długoterminowy uznawany jest za usługę, która może być dopasowana do potrzeb każdego klienta, a duża autonomia w konfiguracji jego parametrów, sprawia że z rozwiązania tego mogą korzystać przedsiębiorstwa dysponujące nie tylko dużymi ale również mniejszymi budżetami zarezerwowanymi na utrzymanie pojazdów firmowych.

LEASINGOWAĆ CZY WYNAJMOWAĆ?

Leasing czy wynajem? Wybór konkretnej opcji zależy w dużej mierze od indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Leasing będzie lepszym rozwiązaniem dla firm, chcących po niskiej cenie nabyć samochód po zakończeniu umowy.

Wynajem długoterminowy będzie zaś atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców traktujących auto jako narzędzie pracy, które powinno być sprawne, efektywne i po zakończeniu umowy nie musi stać się ich własnością.

 

Aktualności

Daniel Trzaskowski, prezes zarządu Carefleet w zarządzie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Aktualności Carefleet, 2024-04-04

Dnia 6 marca br. Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów(PZWLP ) wybrało nowe władze związku. Jednym z nowo powołanych członków zarządu PZWLP został Daniel Trzaskow...

Zmiana na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Carefleet S.A. Do zespołu dołączył doświadczony menadżer Robert Dudziński

Aktualności Carefleet, 2024-01-25

Wraz z początkiem roku nastąpiły zmiany w kluczowym obszarze działalności Carefleet S.A., jednej z wiodących polskich firm specjalizujących się w długoterminowym wynajmie floty pojazdów. No...

DPD Polska z flotą ponad 500 samochodów elektrycznych

Aktualności Carefleet, 2024-01-18

Z taśmy produkcyjnej do oddziałów i w ręce kurierów – DPD Polska systematycznie rozbudowuje swoje możliwości operacyjne w oparciu o zieloną technologię. Niskoemisyjna flota samochodowa...