ZAPYTAJ O OFERTĘ LinkedIn Carefleet Facebook Carefleet

OKIEM EKSPERTA: OPŁATY MIESIĘCZNE I UMOWY W WYNAJMIE DŁUGOTERMINOWYM

Okiem Eksperta, 2016-12-01

Outsourcingowe finansowanie i zarządzanie flotami pojazdów zyskało w Polsce olbrzymią popularność, a wysokie zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu CFM spowodowało, że oferty poszczególnych usługodawców są coraz bardziej kompleksowe i spersonalizowane. Polityka Carefleet, już od początku istnienia spółki, zakładała maksymalnie elastyczne reagowanie na potrzeby Klientów – zarówno te związane z kwestiami użytkowymi, jak i ekonomicznymi. Jedną z głównych korzyści finansowania flot w formie wynajmu długoterminowego jest elastyczne podejście do wnoszenia opłaty inicjalnej. To Wynajmujący może zdecydować, czy chce skorzystać z tej opcji czy nie. Firmy flotowe w przeciwieństwie do firm leasingowych rzadko stosują tą formę opłaty jako zabezpieczenie transakcji. Dzięki temu rozwiązanie to jest jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb przyjętych strategii finansowych danego przedsiębiorstwa.

Czynszu inicjalnego nie muszą więc wnosić firmy, które alokują obecne nadwyżki finansowe w rozwój swojego core biznesu. Tym samym mogą liczyć na wynajęcie niezbędnej floty bez konieczności  absorbowania własnych środków, natomiast gdy przedsiębiorstwo wpłaca czynsz inicjalny, automatycznie obniża wysokość miesięcznych rat w całym okresie rozrachunkowym, zyskując tym samym niższe miesięczne koszty utrzymania floty w przyszłości. Ten drugi przypadek pozwala na optymalizację i dostosowanie swojej struktury kosztowej do np. sezonowości.

Do głównych czynników warunkujących wysokość miesięcznej opłaty za pojazd należą cena zakupu samochodu, jego marka i model, okres najmu, przewidywany przebieg oraz planowany sposób użytkowania. W Carefleet dopuszczamy możliwość zmiany parametrów umowy w stosunku do początkowych założeń. Wiemy, że potrzeby naszych Klientów zmieniają się w zależności od sytuacji – w grę wchodzą różne scenariusze, takie, jak na przykład długi urlop pracownika lub zmiana zasięgu działania danej firmy czy nieprzewidziane, nowe okoliczności biznesowe generujące np. potrzebę zakupu kolejnych samochodów czy zwiększenie/zmniejszenie ilości zaplanowanych wcześniej kilometrów. Wówczas dopuszczamy możliwość modyfikacji założeń kontraktu. Naszym celem jest maksymalne dopasowanie oferty do aktualnych możliwości Wynajmującego i faktycznych potrzeb związanych z eksploatacją samochodu. Już przy zawieraniu umowy ustalamy z Klientem dogodne terminy płatności, zakres obsługi, precyzujemy okres używania aut zastępczych czy pakiet assistance.

Nasza oferta jest spersonalizowana i dla każdej firmy możemy „uszyć” ją na miarę jej potrzeb. Kompleksowość oferty to również usługi dodatkowe, jakie proponujemy Klientom oraz te, które dochodzą z zewnątrz firmy np. ubezpieczenie pojazdu czy assistance, które niejednokrotnie wiąże się ze sporymi wydatkami. W takich przypadkach wykazujemy daleko posuniętą elastyczność i Klienci mogą korzystać z własnych kanałów ubezpieczenia pojazdów. Jednak zawsze zachęcamy do skorzystania z naszych produktów, ponieważ oferty wynegocjowane przez brokerów współpracujących z Carefleet S.A. są budowane w oparciu o efekt skali i niejednokrotnie, poza ceną, konkurują również zakresem polisy i obszernością usług assistance. Dodatkową zaletą pakietowego pozyskania wspomnianych świadczeń jest rozłożenie i wkalkulowanie składki za ubezpieczenie w miesięczne raty wynajmu, dzięki czemu łatwiej zaplanować i kontrolować budżet. Dodatkowo w ramach personalizacji oferty dopuszczamy możliwość wyboru np. tylko części usług serwisowych.

Minimalny czas, zawarcia umowy najmu to 2 lata, a maksymalny 4 lata. O długości umowy decydują przede wszystkim Klienci po faktycznej weryfikacji potrzeb i kosztów użytkowania floty. Po wygaśnięciu umowy istnieje możliwość wykupienia pojazdu przez firmę Klienta bądź przekazania prawa pierwokupu użytkowników.

Dariusz Bieńko

Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Carefleet S.A.

Aktualności

Daniel Trzaskowski, prezes zarządu Carefleet w zarządzie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Aktualności Carefleet, 2024-04-04

Dnia 6 marca br. Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów(PZWLP ) wybrało nowe władze związku. Jednym z nowo powołanych członków zarządu PZWLP został Daniel Trzaskow...

Zmiana na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Carefleet S.A. Do zespołu dołączył doświadczony menadżer Robert Dudziński

Aktualności Carefleet, 2024-01-25

Wraz z początkiem roku nastąpiły zmiany w kluczowym obszarze działalności Carefleet S.A., jednej z wiodących polskich firm specjalizujących się w długoterminowym wynajmie floty pojazdów. No...

DPD Polska z flotą ponad 500 samochodów elektrycznych

Aktualności Carefleet, 2024-01-18

Z taśmy produkcyjnej do oddziałów i w ręce kurierów – DPD Polska systematycznie rozbudowuje swoje możliwości operacyjne w oparciu o zieloną technologię. Niskoemisyjna flota samochodowa...