Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Zakończenie kontraktu

TERMIN I MIEJSCE ZWROTU POJAZDU

Termin i miejsce zwrotu pojazdu należy uzgodnić z pracownikiem Carefleet S.A. Pojazd powinien zostać przygotowany do zwrotu według poniższych wskazówek:

DOKUMENTY I AKCESORIA WYMAGANE PRZY ZWROCIE POJAZDU

  • oddawany samochód powinien być umyty, w celu przeprowadzenia szczegółowych oględzin stanu nadwozia,

  • wnętrze pojazdu powinno być czyste, popielniczki powinny być opróżnione,

  • należy oddać wszystkie kluczyki wraz z wydanymi pilotami od alarmu itp.,

  • wraz z samochodem należy również przekazać następujące dokumenty: dowód rejestracyjny, aktualną polisę, kartę paliwową (jeżeli była wystawiona) oraz: książkę serwisową, instrukcję obsługi, kod do radia, karty kodowe kluczyków,

  • należy pamiętać również o zwrocie wszelkich dodatkowych akcesoriów, które zostały przekazane bądź dokupione do pojazdu przez Carefleet S.A. w trakcie trwania kontraktu, np. nakładki na śruby zabezpieczające koła, łańcuchy, bagażnik, nawigację przenośną, itp.,

  • prosimy o zabranie z samochodu wszelkich rzeczy prywatnych niestanowiących wyposażenia samochodu.

ZDANIE POJAZDU

Podczas zdania pojazdu dokonywana jest wstępna weryfikacja stanu. Wszelkie uwagi dotyczące jego uszkodzeń samochodu oraz kompletności jego wyposażenia umieszczone zostaną na protokole zdawczo - odbiorczym. Zgodność ze stanem faktycznym stwierdza osoba zdająca oraz osoba przyjmująca pojazd.

Przewodnik zwrotu pojazdów PZWLP

ROZLICZENIE KOŃCOWE

Na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz oględzin pojazdu dokonanych przez specjalistę, zostanie sporządzona ekspertyza techniczna stanowiąca podstawę do ewentualnych obciążeń finansowych.
Obciążenia uwzględniają miedzy innymi:

  • braki w dokumentacji i wyposażeniu samochodu,

  • uszkodzenia występujące w pojeździe,

  • przekroczenie zakontraktowanego przebiegu.