Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Wyjazd za granicę

Przed wyjazdem poza granice Polski, prosimy o zapoznanie się z procedurami wyjazdów za granicę, obowiązującymi w Państwa firmie.

Posiadając zgodę pracodawcy, należy sprawdzić czy dysponują Państwo ponizej wymienionymi dokumentami:

POZWOLENIE NA WYJAZD ZA GRANICĘ

Użytkownik pojazdu powinien zwrócić się do COK Carefleet o uzyskanie pozwolenia na wyjazd za granicę. Niektóre kraje wymagają upoważnienia potwierdzonego notarialnie oraz poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. Zalecamy więc, aby przed wyjazdem zasięgnęli Państwo informacji w ambasadzie danego kraju.

UBEZPIECZENIE

Polisa AC ważna jest w Europie z wykluczeniem następujących krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. W celu wyjazdu do krajów nieobjętych polisą, należy dodatkowo ubezpieczyć pojazd od ryzyka kradzieży. Należy sprawdzić również, czy posiadany pakiet Assistance obowiązuje poza granicami Polski.

ZIELONA KARTA

Zielona karta to ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym. Nie jest ona wymagana w krajach Unii Europejskiej, jak również w Norwegii, Lichtensteinie, Islandii, Szwajcarii. Przed wyjazdem poza granicę Polski należy dowiedzieć się, czy konieczne będzie wykupienie Zielonej Karty.

MONITORING GPS POZA GRANICAMI POLSKI

Użytkownik pojazdu powinien poinformować COK Carefleet o planowanym wyjeździe za granicę w celu aktywowania/poszerzenia zakresu usługi monitoringu GPS na opcję poza granicami RP. 

SERWIS POZA GRANICAMI POLSKI

Obsługa serwisowa Carefleet S.A. nie jest świadczona poza granicami Polski. W związku z tym, przed wyjazdem za granicę należy skontaktować się z COK Carefleet w celu uzgodnienia ewentualnych przeglądów i napraw.

Jeżeli zajdzie konieczność naprawy pojazdu poza terytorium Polski, należy skontaktować się z COK Carefleet. Specjaliści Carefleet S.A. udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Przypominamy, iż przeglądy okresowe muszą być wykonywane na terytorium Polski.

więcej informacji na: http://pbuk.pl/pl/