Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Szkoda komunikacyjna, kradzież pojazdu

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY KOMUNIKACYJNEJ NALEŻY NIEZWŁOCZNIE (nie później niż w następnym dniu roboczym) POWIADOMIĆ:

 • COK Carefleet pon. – pt. 8.00 – 19.00, sob. 9.00 – 13.00 lub elektronicznie: szkody@carefleet.com.pl

 • Należy skontaktować się z COK Carefleet,

 • W przypadku osób rannych lub ofiar należy wezwać POGOTOWIE i POLICJĘ!

JEŻELI NIE JESTEŚ SPRAWCĄ SZKODY

Należy wezwać POLICJĘ na miejsce zdarzenia

Następnie zapisać poniższe dane:

 • nr notatki policyjnej/nr sprawy oraz jednostkę Policji (należy zadbać, aby w notatce policyjnej uwzględniono uszkodzenia powstałe w pojeździe wskutek zdarzenia),

 • nr rejestracyjny samochodu sprawcy,

 • imię i nazwisko sprawcy,

 • dane właściciela pojazdu sprawcy, zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu, jeżeli nie jest nim kierujący pojazdem w chwili zdarzenia,

 • nr polisy sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela (należy sprawdzić datę ważności polisy OC oraz upewnić się czy ubezpieczenie dotyczy pojazdu sprawcy),

Jeżeli Policja nie może interweniować na miejscu zdarzenia, należy sporządzić oświadczenie sprawcy zdarzenia, w którym jednoznacznie przyznaje się on do winy.

JEŻELI JESTEŚ SPRAWCĄ SZKODY

 • Należy na miejscu zdarzenia sporządzić oświadczenie sprawcy. Oryginał oświadczenia należy przekazać poszkodowanemu. WZÓR OŚWIADCZENIA SPRAWCY KOLIZJI DROGOWEJ do pobrania

 • W przypadku posiadania pakietu Carefleet Assistance, nie należy korzystać z żadnej innej pomocy drogowej. Należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Zgłoszeniowym Carefleet Assistance +48 22 543 66 66

 • Jeżeli istnieje możliwość, prosimy o wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia.

LIKWIDACJA SZKODY

Po zgłoszeniu szkody do COK Carefleet, skontaktuje się z Państwem nasz pracownik i poprowadzi przez proces likwidacji szkody:

Zostanie wskazany serwis, w którym odbędzie się naprawa. W przypadku unieruchomienia pojazdu, pomoc drogowa przetransportuje samochód do wskazanego serwisu.

Zostaną Państwo poinformowani o sposobie zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń.

W celu zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń należy przygotować wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk zgłoszenia szkody - oryginał,

 • kserokopię prawa jazdy,

 • kserokopię dowodu osobistego,

 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • inne potrzebne dokumenty wskazane przez Carefleet S.A.

Jeżeli pojazd jest jezdny, Użytkownik zobowiązany jest przekazać go do wskazanego przez Carefleet serwisu, w uzgodnionym terminie. W przypadku posiadania pakietu Assistance z samochodem zastępczym, pojazd zastępczy zostanie udostępniony w momencie przekazania uszkodzonego samochodu do naprawy.

KRADZIEŻ POJAZDU, KRADZIEŻ CZĘŚCI POJAZDU, AKT WANDALIZMU, WŁAMANIE

W przypadku włamania, aktu wandalizmu, kradzieży pojazdu lub jego części, należy niezwłocznie powiadomić Policję. Zdarzenie należy zgłosić do COK Carefleet, gdzie otrzymają Państwo informację o dalszych działaniach. Pracownicy Carefleet pomogą Państwu w dopełnieniu formalności.