Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Przeglądy i naprawy serwisowe

USŁUGA SERWISOWA CAREFLEET OBEJMUJE

 • przeglądy okresowe (zgodnie z zaleceniami producenta),

 • naprawy mechaniczne wynikające z eksploatacji.

PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 • przeglądy okresowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, które zapewnią ochronę gwarancyjną pojazdu (są one zawarte w instrukcji obsługi), w celu wykonania przeglądu okresowego lub naprawy mechanicznej należy skontaktować się z COK Carefleet,

 • przeglądy i naprawy są wykonywane tylko w wybranych serwisach współpracujących z Carefleet S.A.,

 • na naprawy i przeglądy samochodu umawiają się Państwo bezpośrednio z serwisem wskazanym przez Carefleet S.A.,

 • przed przekazaniem samochodu do naprawy, prosimy o okazanie karty serwisowej Carefleet oraz poinformowanie doradcy serwisowego, o tym że samochód jest zarządzany przez Carefleet S.A.,

 • płatności za wszelkie naprawy dokonywane są bezgotówkowo (serwis rozlicza się z Carefleet S.A.),

 • przeglądy okresowe powinny zostać odnotowane w książce serwisowej samochodu.

BADANIA TECHNICZNE

 • samochód wymaga przeglądów technicznych wykonywanych w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym",

 • termin następnego obowiązkowego badania technicznego jest wskazany w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku użytkowania samochodu z instalacją LPG, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na skrócone terminy obowiązkowych badań technicznych,

 • na badania techniczne Użytkownik umawia się bezpośrednio ze stacją kontroli pojazdów wskazaną przez COK Carefleet,

 • płatności za przeglądy dokonywane są bezgotówkowo (serwis rozlicza się z Carefleet S.A.).