Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Obowiązki Użytkownika

Użytkownik pojazdu powinien przestrzegać podstawowych zasad

 • posiadać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem,

 • użytkować pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem,

 • przestrzegać przepisów ruchu drogowego,

 • terminowo dokonywać przeglądów okresowych (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz obowiązkowych badań technicznych (termin podany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu),

 • regularnie kontrolować i uzupełniać poziom płynów eksploatacyjnych (olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy i inne),

 • sprawdzać ciśnienie i stan opon oraz oświetlenia,

 • w przypadku stwierdzenia usterki pojazdu lub zapalenia się kontrolki, należy niezwłocznie skontaktować się COK Carefleet,

 • zabezpieczyć pojazd, kluczyki oraz dokumenty przed kradzieżą (nie należy pozostawiać dokumentów oraz kluczyków w samochodzie),

 • stwierdzając nieprawidłową pracę licznika przebiegu samochodu, należy niezwłocznie skontaktować się COK Carefleet,

 • dopilnować, aby gaśnica posiadała ważne badanie techniczne (data ważności podana jest na gaśnicy). W przypadku gdy okres ważności gaśnicy zbliża się do końca, Użytkownik powinien udać się do autoryzowanej stacji serwisowej celem dokonania przeglądu.

 • nie dokonywać zmian w samochodzie (doposażenie lub zamiana oryginalnie zamontowanych elementów). Wszelkie zmiany wymagają bezwzględnej zgody Carefleet S.A.

 •  w celu aktywacji usługi GPS w zależności od wybranego dostawcy należy zadzwonić pod wskazane niżej numery telefonów

SATIS:

Centrum Monitoringu Operatora

Aktywacja po nr +48 519 333 629

TMATIC:

Centrum Monitoringu Operatora

Aktywacja pod nr hotline: +48 74 873 0 500 lub +48 606 666 500


 

Stosowanie powyższych zasad pozwoli na poruszanie się sprawnym i prawodłowo przygotowanym do ruchu pojazdem.